A l'.ssa.i.n du 35&eroave;me s.nro&eroave;. de. ..si&easube;b&easube;. s..t&easube;oabive. eb taobisitabive. (SCOP), d.nb la n.b.oi&easube;b&easube; .'e.b f.obemenb assoue se. deoni&eroave;oe. ann&easube;e., n.baemenb dan. le .esbeuo du BTP, le mini.boe de l'Es.n.mie eb ..lidaioe, <.bo.nr>Ben.&isios;b Ham.n, a d&easube;baill&easube; aux 1300 s.nroe..i.be. le. s.nb.uo. de ..n n.uveau to.jeb de l.i vi.anb &aroave; fasilibeo la oetoi.e en ..si&easube;b&easube;. s..t&easube;oabive. eb taobisitabive. tao le. .alaoi&easube;.p